Řády

Mezinárodní zkušební řády pro lovecké psy (novelizovaná verze zatím není k dispozici v elektronické podobě)
Mezinárodní zkoušky pro lovecké psy podle normativů FCI  Mezinárodní zkoušky pro lovecké psy podle normativů FCI
Mezinárodní zkušební řády pro lovecké španěly  Mezinárodní zkušební řády pro lovecké španěly
Mezinárodní zkušební řády pro retrievry  Mezinárodní zkušební řády pro retrievery
Mezinárodní zkušební řády pro britské ohaře  Mezinárodní zkušební řády pro britské ohaře
Mezinárodní zkušební řády pro kontinentální ohaře  Mezinárodní zkušební řády pro kontinentální ohaře
Mezinárodní zkušební řády pro jezevčíky  Mezinárodní zkušební řády pro jezevčíky
Mezinárodní zkušební řád pro speciální barvářské zkoušky jezevčíků  Mezinárodní zkušební řád pro speciální barvářské zkoušky jezevčíků

Zdroj : KCHLS.cz